يادش بخير.اينجا اون زمانا چقدر دوست داشتم.كلي خاطه داشتم.اما الان نه اينجا و نه اونجا...
كلا شده واسم سوت و كور
اي بابا زندگي چقدر عجيبه...خيلي هم بد!دلمون واسه دوستامون تنگيده...
اين مطلب رو فقط براي يادآوري خودم نوشتم و قصد ديگري نداشتم

دسته ها :
چهارشنبه هشتم 5 1393
X